Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Nauczanie techniki metodą projektu

Nauczanie techniki metodą projektu. Uczniowie klasy szóstej wykonali projekt – katamaran, natomiast uczniowie klasy piątej wykonali – przybornik. Podczas pracy nad projektem edukacyjnym uczniowie rozwijają umiejętności manualne, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, uczą się współpracy, dyscypliny oraz podstawowych zasad w miejscu pracy.